The Crown Princess family visits Stockholm’s city mission in December 2020. Photo: Raphael Stecksén, The Royal Court of Sweden

Before Christmas, Crown Princess Victoria, Prince Daniel, Princess Estelle and Prince Oscar visited the Stockholm City Mission to leave Christmas presents for the City Mission’s Christmas gift collection. During the month, Stockholm’s city mission collected 9,000 Christmas presents from private individuals and companies. Before Christmas, 850 families have been given the opportunity to pick up Christmas presents, which on Christmas Eve will be opened by 3,000 children and young people in Stockholm. The business is run with the help of volunteers. Before Christmas 2020, more volunteers than usual have lined up. H.K.H. The Crown Princess has been the patron of the Stockholm City Mission since 2010, which is one of the country’s ten city missions.
Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Estelle och Prins Oscar besökte inför jul Stockholms stadsmission för att lämna julklappar till stadsmissionens julklappsinsamling. Under månaden samlade Stockholms stadsmission in 9 000 julklappar från privatpersoner och företag. Inför julen har 850 familjer givits möjlighet att hämta julklappar, som på julafton kommer att öppnas av 3 000 barn och ungdomar i Stockholm. Verksamheten bedrivs med hjälp av volontärer. Inför julen 2020 har fler volontärer än vanligt ställt upp. H.K.H. Kronprinsessan är sedan 2010 beskyddare av Stockholms stadsmission, som är en av landets tio stadsmissioner.
The Crown Princess family leaves Christmas presents for Stockholm’s city mission, December 2020. Photo: Raphael Stecksén, The Royal Court of Sweden

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.