Grand Duke Henri delivers his traditional Christmas and New Year Speech on Christmas Eve, 24 December 2021.

Transcript (Luxembourgish)

Léif Matbierger,

Eis Gesellschaft stoung och dëst Joer nees virun enormen Erausfuerderungen. Dofir sollte mir äis an dëse Chrëschtdeeg un déi Wäerter erënneren, déi fir eist Zesummeliewe wierklech wichteg sinn: Hëllefsbereetschaft, Matgefill, Solidaritéit a Respekt. Déi Wäerter brauche mir grad haut, wou d’Pandemie nach ëmmer present ass, an eisen Alldag beaflosst.

Mir léiere besser mam Virus ze liewen a mir passen eis un. Duerch déi enorm Efforte vun der Wëssenschaft an der internationaler Zesummenaarbecht, konnten Impfstoffer a Medikamenter entwéckelt ginn, déi et erlaben, de Virus lues a lues ze meeschteren.

De Wee dohin ass laang, och well de Virus ëmmer erëm zu neie Variante mutéiert. Dofir ass e kollektiven Effort néideg, a mir musse weiderhin alleguer eis Responsabilitéiten huelen. D’Solidaritéit an eiser Gesellschaft bleift essentiell. Dëst Zesummenhalen, ee fir deen aneren do sinn, hu mir schonn e puer Mol an eiser Geschicht gewisen. Och haut ass et wichteg, datt mir eis Famill, Frënn, Noperen, Bekannten oder och Leit, déi mir net kennen, ënnerstëtzen.

Zesumme mat der Grande-Duchesse soen ech e ganz grousse Merci un all déi Leit hei am Land, déi sech besonnesch asetzen, fir datt mir aus dëser aussergewéinlecher Situatioun erauskommen.

Et muss äis ze denke ginn, dass och an eisem Land vill Leit et schwéier hunn. Aarmutt gëtt et och zu Lëtzebuerg. Mir stinn an der Verflichtung als Gesellschaft, déi Mënsche besonnesch z’ënnerstëtzen, an hinnen eng Hand ze reechen.

Déi Solidaritéit brauche mir och weltwäit, well mir sëtzen all am selwechte Boot, a mussen de Virus a seng Konsequenze global meeschter ginn.

Mir däerfen net vergiessen, datt de Virus weltwäit nach ëmmer all Dag Dausenden Doudesaffer fuerdert. D’Impfunge sinn den eenzege Wee, fir d’Pandemie ënner Kontroll ze kréien.

Léif Matbierger,

An enger Demokratie huet natierlech jiddereen e Recht op seng Meenung, a jiddereen ass fräi, fir sech selwer ze decidéieren. Mee et muss ee sech bewosst sinn, datt deem Enge seng Fräiheet do ophält, wou deem Anere seng ufänkt. An zu där Fräiheet gehéiert och d’Sécherheet an d’Gesondheet vu jidderengem.

Mir mussen an eiser Gesellschaft kënnen éierlech an oppen iwwer kontrovers Theme matenee schwätzen: mat Toleranz an am Respekt fir verschidde Meenungen. Mir brauchen eng objektiv, op Fakte baséiert Diskussioun. Nëmmen esou fanne mir e Konsens op komplex Froen, déi fir déi nächst Generatiounen a fir eis Zukunft wichteg sinn. An Decisiounen, déi am demokratesche Prozess geholl goufen, mussen dann och ëmgesat ginn.

Demokratie heescht, d’Decisioune vun der Majoritéit ze respektéieren. Et ass inakzeptabel an de falsche Wee, mat Gewalt wëllen dorun eppes ze änneren. Gewalt ass ni eng Léisung, a gëtt an eisem Rechtsstaat net toleréiert.

Léif Leit alleguer,

D’Gesondheetskris steet zanter dem Ufank vum leschte Joer zu Recht am Mëttelpunkt. Mee déi aner grouss Defie sinn net verschwonnen. Dir wësst, datt de Klimaschutz mir besonnesch um Häerz läit, an ech weess, dass et Ville vun Iech d’selwecht geet. Déi terribel Iwwerschwemmungen, déi dëst Joer vill Leed iwwer eist Land an d’Groussregioun bruecht hunn, sinn eng weider Illustratioun, datt mir dréngend agéiere mussen.

Säit der Industrialisatioun sinn duerch Technologie an Innovatioun immens Fortschrëtter gemaach ginn. Eise Planéit huet awer iwwer all déi Joren och staark ënnert dëser rasanter Entwécklung gelidden.

Vun der UNO Klimakonferenz zu Glasgow hat ee sech sécher méi erhofft, an trotzdeem sinn am November wichteg Decisioune geholl ginn, déi elo mussen ëmgesat ginn. Dat gëtt net einfach, mee och hei musse Léisunge mat Courage an Determinatioun fonnt ginn.

Ech schwätze reegelméisseg mat jonke Leit a sinn impressionéiert vun hirem Wëssen an hirem Realismus, awer virun allem vun hirem enorme Wëllen an Engagement, sech fir eng méi nohalteg Welt anzesetzen. Et geet ëm hir Zukunft a si hunn e Recht drop, matzeschwätzen an hir Iddien anzebréngen.

Léif Matbierger,

Mir hunn d’Chance, datt eis Wirtschaft zolidd Fundamenter huet, op déi mir weider opbaue kënnen. Lëtzebuerg huet et ëmmer erëm fäerdeg bruecht, Defien als nei Opportunitéiten ze gesinn, an eist Land huet sech esou ëmmer erëm selwer nei erfonnt.

Et ass och esou, wéi Lëtzebuerg sech op der Weltausstellung zu Dubai presentéiert, als ‘Resourceful Luxembourg’.

Mir sinn eng Gesellschaft, déi vun hirer grousser Diversitéit, Oppenheet an Toleranz lieft, an doduerch fir d’Zukunft gutt opgestallt ass. Als Land huele mir eis Responsabilitéiten eescht a schaffen aktiv mat, fir datt mir nei Weeër fanne fir Ziler, wéi d’CO2 Neutralitéit bis 2050, z’erreechen.

Och Initiativen aus dem Privatsecteur spillen do eng ganz wichteg Roll. Mir brauche Pionéiergeescht, fir eis Welt méi effizient, méi propper, méi equitabel a méi nohalteg fir äis all ze maachen.

Léif Matbierger,

COVID huet och de multilaterale System méi fragil gemaach an national Reflexer zum Deel nees verstäerkt.

D’Pandemie huet eis gläichzäiteg awer och gewisen, wéi wichteg europäesch Solidaritéit ass. Krise vun dësem Ausmooss sinn net eleng ze meeschteren. Dat ass e Grond fir méi Europa, e staarkt Europa.

Iwwer d’EU eraus huet Lëtzebuerg sech nach ëmmer fir Multilateralismus, fir de Respekt vun de Mënscherechter a vum internationale Recht agesat. Dësen Engagement gouf belount, a Lëtzebuerg gouf am Oktober, fir déi alleréischte Kéier, an de Mënscherechtsrot vun der UNO gewielt.

Duerch eis Präsens an deem Gremium kënne mir zesumme mat anere Staate wesentlech Theme weiderbréngen: ech denken un den État de droit, d’Lutte géint de Klimawandel a säin Impakt op Mënscherechter wéi Zougang zu Waasser, Gesondheet an Ernierung. Mee och un Theme wéi Fraen- a Kannerrechter, a speziell de Rechter vun de Meedercher, déi der Grande-Duchesse ganz besonnesch um Häerz leien. An net ze vergiessen, den Effort géint Diskriminatioun vu Minoritéiten.

Léif Leit alleguer,

Mir hunn elo bal zwee Joer hannert äis, wou mir mat der Pandemie liewen. Mir hunn de Kapp net hänke gelooss, a mir däerfen äis och elo net decouragéiere loossen.

Als Gesellschaft musse mir zesummen halen, a weiderhin zesumme Léisunge fannen,

 • am Interêt vun alle Matbierger,
 • am Interêt vun de Generatiounen, déi no eis kommen,
 • am Interêt vum Land,
 • vun Europa,
 • vun der Welt.

Mat der Grande-Duchesse, dem Prënz Guillaume, der Prinzessin Stéphanie, dem Prënz Charel an all eise Kanner, wënschen ech Iech vu ganzem Häerze schéi Chrëschtdeeg, an all Guddes fir 2022.

Transcript (French)

Chers Compatriotes,

Cette année encore, notre société s’est vue confrontée à des défis extraordinaires. Les fêtes de Noël sont l’occasion de nous rappeler les valeurs qui sont fondamentales pour notre vivre-ensemble : l’entraide, l’empathie, la solidarité et le respect. Ces valeurs doivent nous guider au moment où la pandémie est toujours présente et pèse sur notre vie quotidienne.

Nous avons appris à mieux vivre avec le virus et nous nous adaptons. Grâce aux énormes efforts scientifiques et à la coopération internationale, des vaccins et des médicaments ont pu être développés, nous permettant de graduellement maîtriser le virus.

Mais c’est un effort de longue haleine, surtout à cause des mutations du virus. Un effort collectif est indispensable et tout un chacun doit prendre ses responsabilités. La solidarité au sein de notre société reste cruciale. Cette cohésion, ce soutien mutuel, nous en avons déjà fait preuve à plusieurs reprises par le passé. Il importe aujourd’hui que nous apportions ce même soutien à notre famille, nos amis, nos voisins, nos connaissances mais aussi aux gens que nous ne connaissons pas.

Ensemble avec la Grande-Duchesse, je tiens à adresser un grand merci à toutes les personnes qui s’engagent de manière formidable dans notre pays, afin que nous puissions sortir de cette situation exceptionnelle.

Le fait que beaucoup de personnes vivent dans la précarité dans notre pays donne matière à réflexion. La pauvreté existe aussi au Luxembourg. En tant que société, nous avons l’obligation de soutenir spécifiquement ces personnes et de leur tendre la main.

Cette solidarité est également indispensable au niveau mondial car nous partageons le même sort et le virus et ses conséquences ne peuvent être surmontés qu’à travers un effort global.

Il ne faut pas perdre de vue que, tous les jours, le virus fait des milliers de victimes à travers le monde: la vaccination est le seul moyen de prendre le dessus sur cette pandémie.

Chers Concitoyens,

Dans une démocratie, chacun a naturellement le droit de son opinion; chacun a la liberté de choix. Mais il faut garder à l’esprit que la liberté individuelle s’arrête là où commence celle des autres. Cette liberté englobe aussi notre sécurité et notre santé.

Au sein de notre société, nous nous devons de discuter de manière ouverte et sincère des sujets controversés – avec tolérance et dans le respect des opinions divergentes. Une discussion objective, basée sur les faits est nécessaire. C’est seulement ainsi que nous trouverons un consensus sur les questions complexes qui impacteront notre futur et les générations à venir. Les décisions prises dans le cadre de ce processus démocratique doivent par la suite être exécutées.

La démocratie implique le respect des décisions de la majorité. C’est faire indéniablement fausse route que de vouloir changer cela à travers l’usage de la violence. La violence n’est jamais une solution et n’est pas tolérée dans notre État de droit.

Chers tous,

La crise sanitaire est, pour des raisons évidentes, au centre des préoccupations depuis l’année dernière. Mais les autres défis majeurs auxquels nous sommes confrontés subsistent pour autant. Vous n’ignorez pas que la protection de l’environnement me tient particulièrement à coeur et je sais qu’il en est de même pour beaucoup d’entre vous. Les terribles inondations qui ont causé cette année de grandes souffrances dans notre pays et la Grande Région sont une illustration de plus qu’il y a urgence d’agir.

Depuis l’industrialisation, des progrès énormes ont été réalisés à travers l’innovation et la technologie. Cependant, notre planète a dû subir les conséquences néfastes de ce développement inouï durant toutes ces années.

Les espoirs investis dans la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de Glasgow n’ont pas tous été satisfaits – néanmoins des décisions importantes ont été prises en novembre qui devront être exécutées. Ce ne sera pas une tâche simple, mais il est impératif de trouver des solutions avec courage, détermination et en conjuguant les efforts.

Je m’échange régulièrement avec des jeunes et je suis impressionné par leurs connaissances et leur réalisme, et surtout par leur volonté et leur engagement pour un monde plus durable. L’enjeu n’est rien moins que leur avenir et ils ont le droit de contribuer aux discussions et d’apporter leurs idées.

Chers Concitoyens,

Nous avons la chance que notre économie ait des fondements solides. Le Luxembourg a toujours réussi à transformer des défis en opportunités et notre pays s’est ainsi réinventé à plusieurs reprises.

C’est ainsi que le Luxembourg se présente à l’exposition mondiale à Dubaï en tant que ‘Resourceful Luxembourg’.

Notre société vit de sa diversité, de son ouverture et de sa tolérance et est ainsi bien équipée pour affronter l’avenir dans un monde de plus en plus globalisé. Notre pays prend ses responsabilités et contribue activement à la recherche de nouvelles voies pour atteindre des objectifs tels que la neutralité CO2 jusqu’en en 2050.

A cet égard, les initiatives privées jouent un rôle primordial. L’esprit pionnier est indispensable pour façonner un monde plus efficient, plus propre, plus équitable et durable dans l’intérêt de tous.

Chers Compatriotes,

La Covid a aussi fragilisé le système multilatéral et a renforcé en partie des réflexes nationaux.

La pandémie a ainsi démontré à nouveau l’importance de la solidarité européenne. Des crises de cette ampleur ne sont pas surmontables au niveau national. C’est une raison pour plus d’Europe et pour une Europe forte.

Au-delà de l’Europe, le Luxembourg s’est toujours engagé en faveur du multilatéralisme, du respect des droits de l’homme et du droit international. Cet engagement a été récompensé: en octobre, le Luxembourg a été élu pour la première fois au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

A travers notre participation dans ce conseil nous nous engageons à faire avancer des thèmes essentiels : je me réfère à l’État de droit, la lutte contre le changement climatique et l’impact de ce dernier sur les droits de l’homme comme l’accès à l’eau, à la santé et à l’alimentation. Il en va de même pour les droits des femmes et des enfants, et spécialement, ce qui tient tellement à coeur de la Grande-Duchesse, les droits des jeunes filles. Et n’oublions pas les efforts contre la discrimination des minorités.

Chers tous,

Cela fait maintenant presque deux ans que nous vivons avec la pandémie. Nous n’avons pas baissé les bras et nous ne devons pas nous laisser démoraliser.

Nous devons veiller à la cohésion de notre société et chercher des solutions ensemble, ceci

 • dans l’intérêt de tous nos concitoyens,
 • dans l’intérêt des générations futures,
 • dans l’intérêt du pays,
 • de l’Europe,
 • du monde.

Ensemble avec la Grande-Duchesse, le Prince Guillaume, la Princesse Stéphanie, le Prince Charles et tous nos enfants, nous vous souhaitons du fond du coeur un joyeux Noël et une bonne année 2022.

English Translation

Dear citizens,

Our society once again faced enormous challenges this year. That’s why we should remember in these Christmas days the values ​​that are truly important for our coexistence: helpfulness, compassion, solidarity and respect. These are the values ​​we need right now, where the pandemic is still present, affecting our daily lives.

We learn to live better with the virus and we adapt. Thanks to the tremendous efforts of science and international cooperation, vaccines and medicines have been developed that allow the virus to spread slowly.

The road there is long, even though the virus repeatedly mutates into new variants. This requires a collective effort, and we must continue to assume all our responsibilities. Solidarity in our society remains essential. We have shown this togetherness, one for the other, several times in our history. Even today, it is important that we support our family, friends, neighbours, acquaintances or even people we do not know.

Together with the Grand Duchess, I would like to extend a huge thank you to all the people in this country who are particularly committed to getting us out of this extraordinary situation.

It must make us think that many people in our country are also having a hard time. Poverty also exists in Luxembourg. We have a duty as a society to give people special support and to lend a hand.

We also need this solidarity worldwide, because we are all in the same boat, and we must tackle the virus and its consequences globally.

We must not forget that the virus still causes thousands of deaths worldwide every day. Vaccinations are the only way to control the pandemic.

Dear fellow citizens,

In a democracy, everyone naturally has the right to their opinion; everyone has the freedom of choice. But keep in mind that individual freedom ends where the freedom of others begins. This freedom also encompasses our safety and health.

In our society, we owe it to ourselves to discuss controversial matters openly and sincerely – with tolerance and with respect for dissenting opinions. An objective, fact-based discussion is necessary. Only then will we find consensus on the complex issues that will impact our future and generations to come. Decisions made in this democratic process must subsequently be carried out.

Democracy implies respect for the decisions of the majority. To want to change this through the use of violence is undeniably on the wrong track. Violence is never a solution and is not tolerated in our rule of law.

Dear all,

The health crisis has, for obvious reasons, been at the centre of concerns for the past year. But the other major challenges we face still remain. You know that protecting the environment is very important to me, and I know it is the same for many of you. The terrible floods which this year caused great suffering in our country and the Greater Region are a further illustration of the urgency of action.

Since industrialization, tremendous progress has been made through innovation and technology. However, our planet had to suffer the harmful consequences of this incredible development during all these years.

Not all hopes for the UN Climate Change Conference in Glasgow have been met – nevertheless important decisions were taken in November that will need to be implemented. It will not be a simple task, but it is imperative that solutions be found with courage, determination and concerted efforts.

I interact regularly with young people and I am impressed by their knowledge and their realism, and above all by their will and their commitment to a more sustainable world. The stake is nothing less than their future and they have the right to contribute to the discussions and to contribute their ideas.

Dear fellow citizens,

We are fortunate that our economy has a solid foundation. Luxembourg has always succeeded in turning challenges into opportunities and our country has thus reinvented itself on several occasions.

This is how Luxembourg presents itself at the World Expo in Dubai as ‘Resourceful Luxembourg.

Our society lives on its diversity, openness and tolerance and is thus well equipped to face the future in an increasingly globalized world. Our country is taking its responsibilities and actively contributing to the search for new ways to achieve goals such as CO2 neutrality until 2050.

In this regard, private initiatives play a key role. The pioneering spirit is essential to shape a more efficient, cleaner, more equitable and sustainable world for the benefit of all.

Dear Compatriots,

The Covid has also weakened the multilateral system and partly strengthened national reflexes.

The pandemic has thus once again demonstrated the importance of European solidarity. Crises of this magnitude cannot be overcome at the national level. This is a reason for more Europe and for a strong Europe.

Beyond Europe, Luxembourg has always been committed to multilateralism, respect for human rights and international law. This commitment paid off: in October, Luxembourg was elected for the first time to the UN Human Rights Council.

Through our participation in this council, we are committed to advancing essential themes: I am referring to the rule of law, the fight against climate change and the impact of the latter on human rights such as access to water, health and food. The same goes for the rights of women and children, and especially, what is so close to the heart of the Grand Duchess, the rights of young girls. And let’s not forget the efforts against discrimination against minorities.

Dear all,

We have now been living with the pandemic for almost two years. We have not given up and we must not be demoralized.

We must ensure the cohesion of our society and seek solutions together, this

 • in the interest of all our fellow citizens,
 • for the benefit of future generations,
 • in the interest of the country,
 • from Europe,
 • of the world.

Together with the Grand Duchess, Prince Guillaume, Princess Stéphanie, Prince Charles and all our children, we wish you from the bottom of our hearts a Merry Christmas and a Happy New Year 2022.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.