Queen Silvia turns 80 Photo: Clément Morin/The Royal Court of Sweden

Drottningen fyller 80 år
I dag, den 23 december, fyller H.M. Drottningen 80 år.

Drottningen föddes i Heidelberg i Tyskland den 23 december 1943.
Drottningens födelsedag är en allmän flaggdag. Födelsedagen är också en officiell salutdag. Försvarsmakten skjuter därför salut om 21 skott från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.
Drottningen firar sin födelsedag privat med familjen.
Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Queen Silvia turns 80
HM Queen Silvia turns 80 years old today, 23 December 2023.

The Queen was born in Heidelberg, Germany on 23 December 1943.
The Queen’s birthday is a public flag day. The birthday is also an official salute day. The armed forces therefore fire a 21-round salute from the Skeppsholmen salute station in Stockholm and from the salute stations in Boden, Härnösand, Karlskrona and Gothenburg.
The Queen celebrates her birthday privately with her family.

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.