King Carl Gustaf and Prime Minister Stefan Löfven. Photo: Henrik Garlöv, The Royal Court of Sweden

Måndagen den 28 juni 2021 gav Kung Carl XVI Gustaf företräde för statsminister Stefan Löfven på Kungliga slottet.
Under företrädet informerade statsministern om att han avser att begära sitt entledigande hos riksdagens talman.
On Monday 28 June 2021, King Carl XVI Gustaf gave priority to Prime Minister Stefan Löfven at the Royal Palace.
During the prerogative, the Prime Minister informed that he intends to request his dismissal from the Speaker of the Riksdag.
Photo: Henrik Garlöv, The Royal Court of Sweden

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.