Photo: Victor Ericsson, The Royal Court of Sweden

Drottningens födelsedag är en allmän flaggdag. Födelsedagen är också en officiell salutdag. Försvarsmakten skjuter därför salut om 21 skott från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.
HM Queen Sonja turns 77 on Wednesday, 23 December 2020.
Photo: Victor Ericsson, The Royal Court of Sweden

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.