Photo: Victor Ericsson, The Royal Court of Sweden

Drottningens födelsedag är en allmän flaggdag. Födelsedagen är också en officiell salutdag. Försvarsmakten skjuter därför salut om 21 skott från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.
HM Queen Sonja turns 77 on Wednesday, 23 December 2020.
Photo: Victor Ericsson, The Royal Court of Sweden

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.