Prince Vincent and his godfather, King Felipe V of Spain

HKH Prins Vincent og HM Kongen af Spanien, Felipe VI
I forbindelse med den officielle modtagelse af det spanske Kongepar på Amalienborg hilste Hans Kongelige Højhed Prins Vincent på Hans Majestæt Kongen af Spanien, som er fadder til Prinsen, 6 November 2023
Foto: Kongehuset ©
HRH Prince Vincent and HM The King of Spain, Felipe VI
In connection with the official reception of the Spanish royal couple at Amalienborg, His Royal Highness Prince Vincent greeted His Majesty the King of Spain, who is the Prince’s godfather, 6 November 2023
Photo: The Royal Court of Denmark


Discover more from Right Royal Roundup

Subscribe to get the latest posts to your email.

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.