Queen Máxima speaks with Red Cross volunteers at Loenen. Photo: © Rotapool / Robin van Lonkhuijsen

Queen Máxima talks to volunteers who have been committed to the elderly and vulnerable people since the corona outbreak.
LOENEN – Koningin Maxima in gesprek met vrijwilligers van het Rode Kruis, die zich sinds de coronacrisis inzetten voor ouderen en kwetsbare mensen. Naast de opvang van patienten verzamelt en verdeelt de hulporganisatie ook beschermingsmiddelen over zorginstellingen, waar de materialen nodig zijn bij de bestrijding van het coronavirus. ANP POOL ROYAL IMAGES ROBIN VAN LONKHUIJSEN
LOENEN – Queen Maxima in conversation with volunteers from the Red Cross, who have been committed to the elderly and vulnerable people since the corona crisis. In addition to the reception of patients, the aid organization also collects and distributes protective equipment among healthcare institutions, where the materials are needed to combat the coronavirus, 31 March 2020. © Rotapool / Robin van Lonkhuijsen

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.