Photo: The Royal Court of Sweden

2020-09-06
I helgen upplevde Kronprinsessan och Prins Daniel den annalkande hösten i fjällen när de vandrade den 47 kilometer långa Jämtlandstriangeln. Vandringen gick mellan fjällstationerna Storulvån, Sylarna och Blåhammaren för att därefter avslutas i Storulvån. Kronprinsessparet vill tacka STF för det arbete föreningen och dess medarbetare utför för att sprida kunskap om allemansrätten och tillgängliggöra den svenska naturen för alla.
2020-09-06
This weekend, Crown Princess Victoria and Prince Daniel experienced the approaching autumn in the mountains when they hiked the 47-kilometer-long Jämtland Triangle. The hike went between the mountain stations Storulvån, Sylarna and Blåhammaren and then ended in Storulvån. The Crown Princess couple would like to thank STF for the work the association and its employees carry out to spread knowledge about the right of public access and make Swedish nature accessible to all. Photo: The Royal Court of Sweden

Your comments are welcome. (Please note no offensive, abusive language and no spam. Those ones will be deleted.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.